EN SK

kaudálne blokády Kontakty na BPUG Slovensko

Chcete vedieť základné charakteristiky členského v BPUG SLOVENSKO?
využívání internetu v čr Klikni na linku

 


Administratívne informácie

Nezisková organizácia BPUG Slovensko bola zaregistovaná na Ministerstve vnútra SR koecher lineare algebra und analytische geometrie lösungen dňa 9.9.2010 
Následne bolo pre BPUG Slovensko pridelené na Štatistickom úrade jednou nahoře jednou dole IČO: 42180856
pohromy seslané na egypt

Poštová adresa

Družstevná 24 
Svätý Jur
PSČ 900 21

Bankové spojenie

Tatrabanka, číslo účtu: 2921843984 / 1100
v  prípade  platby, požiadajte VP pre financie o Variabilný Symbol(VS)

Elektronické kanály

Website: sıklamen çiçek anlamı
Kontaktný e-mail: comics marvel pdf español

Redaktori

rozvodové řemeny ducati Juraj Vojtek, viceprezident pre interné záležitosti, zameranie: interné informácie pre členov - kontakt
srdce krokodíla


alebo použite pre  akékoľvek pripomienky náš alias
prázdný znak ascii
 

Ostatné kontakty na jednotlivých členov výboru BPUG Slovensko nájdete v samostatnej
sekcii černí baroni film stáhnout.
Tlačiť
porovnání ceny povinného ručení BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
systém kvality iso 900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave
SAP Education

Strieborní partneri:

HPE

Bronzoví partneri:

TAYLLOR & COX Slovensko, a.s.
FINESOFT
PWC

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri:

Zisk manažment