EN SK

dire straits calling elvis mp3 скачать Profil združenia BPUG Slovensko

Kto sme?

Profesné združenie BPUG (Best Practice User Group) Slovensko je nezávislé občianske združenie projektových manažérov, ktorí sa chcú rozvíjať vo svojej odbornosti a vo voľnom čase sa radi stretnú s inými odborníkmi na projektové riadenie aby si vymenili svoje skúsenosti a znalosti. Združenie BPUG pochádza z Veľkej Británie a prvýkrát sa ako plnohodotná právnická osoba na verejnosti objavilo v roku 1993 ešte ako skupina používateľov metodiky PRINCE2 (PUG - Prince2 User Group) s prevažným zastúpením  odborníkov zo štátnej správy. Táto profesná skupina kontinuálne nadviazala na činnosť užívateľov metodiky riadenia projektov PROMPT, ktorá bola priamou predchodkyňou PRINCE2 používanou v britskej štátnej správe.
 
 
V roku 2005 sa združenie PUG (PRINCE2 User Group) mení na BPUG (Best Practice User Group), nakoľko sa jej členovia rozhodli pokrývať rôzne svetovo dostupné a uznávané metodiky pre riadenie projektov, programov, portfólia, rizík a pod. Takže BPUG začal podporovať nielen používateľov PRINCE2 ale vytvoril priestor aj pre ostatné metodiky vydané pod hlavičkou OGC (Office of Governance Commerce) vo Veľkej Británii - MSP, P3O, MoR a iné.
V roku 2010 sa BPUG dostáva aj na územie Slovenska a vzniká právnická osoba (občianske združenie) BPUG Slovensko - zároveň nadväzujeme spoluprácu s britským BPUG-om a ostatnými príbuznými profesnými združeniami na Slovensku aj vo svete.

Čo chceme?

• Združovať všetkých profesionálov, ktorí sa venujú riadeniu projektov, programov, portfólia, rizík (RPPPM) a pod. na Slovensku
• Vytvárať podmienky na komunikáciu a výmenu informácií medzi svojimi členmi
• Venovať sa vzdelávaniu a podpore zvyšovania kvalifikácie profesionálov v oblasti RPPPM na území Slovenska
• Reprezentovať Slovensko v štruktúrach BPUG International a voči národným združeniam BPUG
• Odborne spolupracovať s partnerskými a príbuznými organizáciámi a inštitúciami na Slovensku ale aj vo svete
• Organizovať semináre, konferencie a iné odborné podujatia na podporu kvality a profesionality v oblasti RPPPM
• Publikovať vlastné články, resp. odbornú literatúru v oblasti RPPPM na Slovensku

S kým chceme spolupracovať?

Profesné združenie BPUG (Best Practice User Group) Slovensko je pripravené nadviazať parternskú spoluprácu s komerčnými firmami, ktoré sa rozhodnú priamo podporovať konkrétne projekty a akcie BPUG Slovensko - aktuálny zoznam partnerov. Zároveň BPUG Slovensko rozvíja spoluprácu s príbuznými a partnerskými odborným združeniami na Slovensku ale aj na medzinárodnej úrovni - aktuálny zoznam partnerských organizácií.
Záujemcovia o členstvo nech kontaktujú priamo vedenie združenia:
akordy na gitare do piosenki pieski małe dwa Peter Balco, prezident BPUG Slovensko, tel.: 0915 995 755, zrušenie životnej poistky wustenrot
vámpírnaplók 1. évad 20. rész online indavideo Juraj Vojtek, viceprezident pre interné záležitosti BPUG Slovensko, tel.: 0903 223 160, krevetići za bebe u bih
Tlačiť
označení provozovny podle živnostenského zákona BPUG SLOVENSKO, o.z.
Družstevná 24 
msze z modlitwą o uwolnienie warszawa 900 21, Svätý Jur
IČO: 42180856

Partnerské BPUG:

BPUG

Odborný partner:

Univerzita Komenského v Bratislave
SAP Education

Strieborní partneri:

HPE

Bronzoví partneri:

TAYLLOR & COX Slovensko, a.s.
FINESOFT
PWC

Právny garant

BCH
 

Mediálni partneri:

Zisk manažment